Att ha en negativ syn på sig själv ökar risken för stress

Kopplingen mellan hur man ser på sig själv och hur stressad man är eller klarar av stress är kanske inte självklar, men den finns där. Att ha en negativ syn på sig själv innebär både att man inte anser sig kunna fungera och prestera på samma nivå som sina medmänniskor och att man därför är mer beredd att lyssna på vad andra säger hur man ska göra i livets situationer än på sig själv. Detta förhållningssätt leder inte sällan fram till att man försöker balansera orimliga krav som man tror andra ställer på en. Detta är stressande och man har små möjligheter att på ett konstruktivt sätt hantera dessa krav då man i grunden inte tror att man fixar det. Att försöka separera ut de upplevda kraven från andra med vad jag själv vill och drömmer om är en start på process som kan leda fram till att man hittar ett mer balanserad syn på sig själv och sina förmågor.