Att känna sig ensam kan göra en stressad

Att uppleva ensamhet över längre perioder är ofta ett tillstånd som känns jobbigt och svårt och det kan kännas som att man inte kan påverka ens situation. Att uppleva ensamhet är såklart inte farligt, alla gör det ibland och att då och då vara fysiskt eller psykologiskt ensam är del av livet. Ensamhet som inte är självvald blir över tid ofta pressande och allt mer energi måste användas för att hantera mina tankar, känslor och frustration runt ensamheten. Lite paradoxalt använder vi ofta vår energi för att hantera känslan av att vara ensam – energi som bättre skulle komma till användning till att försöka bryta ensamheten. Trots att vi ofta upplever att vi inte kan förändra vår situation och att vi kommer att vara ensamma resten av livet– så brukar just motsatsen visa sig. Man kan växa ur sin ensamhet – att växa innebär här att man försöker fokusera sin energi på att bryta ensamheten och ta de mått och steg som man tror ska kunna leda en vidare mot nya relationer som man vill se i sitt liv.