Sömnsvårigheter orsakas ofta av stress

Att inte kunna sova så att man nästan aldrig känner sig utvilad och återhämtad är ett mycket frustrerande och i sig stressande tillstånd. Störd sömn är en av de allra vanligaste konsekvenserna av stress och eftersom man blir stressad av vetskapen av att man inte kan få tillräcklig vila så hamnar man lätt i onda cirklar där stress föder mer stress och ofta finns det massa stresstankar runt den aktivitet som kan hjälpa mig – vilan. Sömnstörningen tar sig ofta uttryck i att man har svårt att komma till ro, sover oroligt, vaknar upprepade gånger under natten och har svårt att somna om. För att kunna må bra i livet och hantera stressande situationer behöver vi återhämta oss. En hörnsten i återhämtning är sömn. Det är helt livsnödvändigt att förändra saker i sitt liv som gör att man kan komma till ro när det är tid för vila och återhämtning. Att som många gör – äta insomnings- och sömnmediciner erbjuder en tillfällig lösning på problemet men är som alla inser ingen långsiktigt hållbar strategi för att hantera sin sömnstörning. En första analys att göra är att fundera över vad det är för saker i ens liv som stressera en så att sömnen blir störd.