NÅGRA AV DE VANLIGASTE STRESSORSAKERNA

Många av oss känner inte till grundorsaken till våra dåliga måenden.
Här är några av de vanligaste symptomen som du kan få hjälp med som medlem på Stressklubben.

Ständig tillgänglighet ökar (e)stressen

Vår ständiga tillgång till nätet, sociala medier och mejl har gjort våra liv lättare på många sätt och tillfredsställer två av människans grundläggande drag – att vara nyfiken och att kommunicera med andra. Via nätet och dess kanaler kan vi få fullt utlopp för vår lust att veta, känna till, lära och kommunicera. Tillgänglighet innebär också att andra kan nå oss mycket lättare än för och suddar ofta ut gränserna mellan arbete och annan tid. Kombinationen av vår inneboende nyfikenhet och att andra lätt kan kommunicera med oss gör att vi lättare än tidigare tappar kontrollen över vår tid, vår kommunikation med andra och sociala plikter. Upplevelsen av att ha tappat kontrollen är alltid en källa till stress. Att leva ett liv där vi upplever att vi inte har tillräcklig kontroll över vår tid, vad som är jobb och annat tid och våra sociala möten är dränerande på energi och skapar otydlighet i när, var och hur vi ska iklädda oss våra olika roller. Ett sätt att börja återta kontrollen är att för sig själv fundera över hur vi vill spendera vår tid, när vi har vilka roller och när vi ska vara tillgängliga och inte.