Stress kan ge alkoholproblem

En av de allra vanligaste sätten att hantera stress i vårt samhälle är att använda alkohol för att stressa av. Alkoholen gör det lättare för den som är stressad att koppla av och varva ner. Alkohol ger också lindring då vi känner ångest över saker som stressar oss och gör det lättare för oss att slippa tänka på det som stressar oss och känns jobbigt. Eftersom alkohol är naturlig del för många i vår kultur är det lätt att rättfärdiga för sig själv och kanske andra att dricka alkohol allt oftare och kanske i större mängder. För att få samma effekt av alkoholen måste man gradvis öka mängden för att få samma avstressande effekt. Det finns flera saker som gör det riskfyllt att använda alkohol för att hantera sin stress. En viktig aspekt är att alkohol gör att vi sover sämre och därför gör att vi återhämtar oss mindre. En ännu viktigare aspekt är så klart att konsumtionen lätt går över styr och att vi dricker allt mer fler dagar i veckan och därmed gradvis ökar risken för att utveckla ett missbruk eller beroende. Det är av stor vikt att hålla koll på sin alkoholkonsumtion så att den inte blir ohanterlig och därmed bidrar till att öka stressen än mer. En första åtgärd kan vara att bestämma sig på vilka dagar och under vika omständigheter det är okej att dricka.