Stress kan leda till övervikt

Förutom att stress ofta orsaker magproblem kan stress leda fram till övervikt som är svår att få bukt med. Orsakerna till att stress är förknippad med övervikt är flera, en är att man ofta drar ned på motion, både den man genomför på fritiden och vardagsmotionen som finns inbyggd i vardagslivet. En annan är att matvanorna ofta förändras till det sämre när man försöker skapa tid som förr nyttjades till måltider, både att ordna dom och konsumera maten. Att vara stressad innebär ofta att man äter mer snabbmat för att man saknar tid till att göra vanlig mat och att man slarvar med tider då man normalt äter. Vidare är det lätt när man är stressad att äta godis och andra onyttigheter utan att man tar sig tid att fundera vad det är man stoppar i sig. För stressade personer är det viktigt att försöka ta tillbaka kontrollen av, när, vad och hur man äter – det är viktigt att försöka få tillbaka regelbundenheten och rutinerna runt måltiderna för att skapa lugn och kunna njuta av maten.