Stress påverkar minnet

De allra flesta kan nog dra sig till minnes att det någon gång har hänt att man lyssnat till någon som pratat och sen när man gick därifrån inte för sitt liv kan dra sig till minnes vad personen sade. För att man ska minnas saker måste man vara närvarande och uppmärksam på vad som sägs, görs och händer. Vi kan bara minnas sådant som vi har vårt mentala fokus på. Att känna sig stressad gör det svårt att minnas eftersom man får svårare att fokusera på en sak åt gången. Upplevelser av stress innebär att vårt uppmärksamhetsfokus hela tiden störs av tankar och känsloupplevelser som bryter sig in i medvetandet. Det kan också vara så att vi inte alls är närvarande i situationen utan mentalt någon helt annanstans. Konsekvensen är att vi minns mindre och mindre av det som händer i våra liv. Ett sätt att minnas mer av vad som händer är att träna på att vara mer närvarande i livets olika situationer. Det kan göras med olika övningar av medveten närvaro.