Stress sänker immunförsvaret

Ett välkänt faktum är att kroppens immunsystem påverkas negativt av psykologisk stress. Många har upptäckt att man lättare drabbas av förkylningar, infektioner och inflammationer när man är stressad. Ibland kan det kännas som att förkylningen kommer som ett brev på posten då man är stressad och det är förkylningstider. Även om alla mekanismer inte är kartlagda verkar det som att stress minska kroppens känslighet för hormonet kortisol som har betydelse för immunförsvaret. Kortisol utsöndras i större omfattning när vi är stressade och långvarig stress tycks minska kroppens möjlighet att använda kortisolets immunstärkande funktion, vilket i sin tur minskar kroppens förmåga att hantera infektioner med mera.