Stress kan visa sig på många olika sätt. När vi upplever att verkligheten ställer högre krav på oss än vi upplever att vi kan leva upp till kan vi få olika stressymptom. Stressymptom kommer ofta från en långvarig aktivering av stressystemet (kamp- flykt-respons). Stressymptomen kan vara fysiska, känslomässiga, tankemässiga eller beteendemässiga. Det är vanligt att man har flera stressymptom samtidigt. Nedan följer en lista på vanliga stressymptom.